Zalety przepisów i norm BHP

Przepisy związane z BHP to ważne wsparcie w funkcjonowaniu każdej firmy oraz przedsiębiorstwa. Poruszają one rozmaite kwestie i nakładają w wielu przypadkach określone Obowiązki i wymagania na właścicieli oraz ich pracowników. Najczęściej dotyczą one bezpieczeństwa, zarówno dla osób z danej firmy oraz postronnych. Wiąże się to równocześnie z rozwi

Więcej

Znaki i oznakowania podnoszą bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo w halach, magazynach a nawet przedsiębiorstwach wiąże się w dużym stopniu z zasadami, które tam obowiązują. Wiąże się to między innymi z kwestią przemieszczania się po danym terenie pojazdów oraz osób. W części przypadków wykorzystuje się oznakowanie w postaci linii, które malowane są na podłodze. Mogą one mieć rozmaite kolo

Więcej

Szkolenia i ochrona - dobierz do zagrożeń

Odpowiednie regulacje związane z bezpieczeństwem miejsca pracy w znaczący sposób wpływają zarówno na pracowników oraz osoby postronne. Widać to również w przypadku miejsc prowadzących obrót paliwami płynnymi. Takie miejsca powinny ograniczać możliwość pojawienia się na terenie ognia oraz podejmować środki mające za zadanie takie sytuacje minim

Więcej

Ochrona ciała przed uszkodzeniami

Przepisy związane z regulacjami BHP, normami oraz atestami w dużym stopniu wpływają na wykorzystywane w firmach materiały oraz tworzywa. Jest tak szczególnie, jeżeli dotyczą one odzieży i tkanin. Ich zadaniem jest zabezpieczanie pracowników przed zabrudzeniami, zanieczyszczeniami uszkodzeniami ciała. W efekcie odzież oraz dodatkowe środki ochrony można dobrać pod wzgl

Więcej

Jak zapewnić sobie widoczność w dzień i w nocy?

Odzież wykorzystywana przez pracowników ma rozmaite przeznaczenie. Jednym z nich są kwestie związane z ostrzeganiem oraz informowaniem o swojej obecności. Jednym z możliwych rozwiązań są dodatki do odzieży w postaci elementów odblaskowych. Inna często wykorzystywana możliwość to kamizelka odblaskowa. Jest ona zauważalna już nawet z dużej odległości i wykorzystywa

Więcej

Jak wspomóc wydajność i morale w firmie

Wykonywanie obowiązków w firmie wiąże się z rozmaitymi czynnikami, które mają swój wpływ na precyzję oraz wydajność. Pracodawca powinien pochylić się generalnie nad nimi wszystkimi i zadbać o minimalizację ich negatywnego wpływu. Dotyczy to w dużej mierze również takich kwestii jak stres pracownika, jego przemęczenie, brak dostosowania stanowiska pra

Więcej

Higiena i środki czystości

W wielu firmach bardzo często należy odpowiednio zadbać o kwestie higieny. Na ten cel przeznacz się między innymi przestrzeń obejmującą umywalki toalety a w pewnych sytuacjach również i natryski. Jest tak między innymi w przypadku prac w wyniku, których może dojść do zabrudzeń i zanieczyszczeń ciała. Wówczas natrysk i możliwość doprowadzenia się do odpow

Więcej