Znaki i oznakowania podnoszą bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo w halach, magazynach a nawet przedsiębiorstwach wiąże się w dużym stopniu z zasadami, które tam obowiązują. Wiąże się to między innymi z kwestią przemieszczania się po danym terenie pojazdów oraz osób. W części przypadków wykorzystuje się oznakowanie w postaci linii, które malowane są na podłodze. Mogą one mieć rozmaite kolory i w wielu przypadkach dotyczą one określonych pracowników, grup lub pojazdów. Znacząco usprawnia to poruszanie się po obiekcie wpływając jednocześnie na kwestie bezpieczeństwa. Postępując zgodnie z zasadami i przepisami zmniejsza się między innymi ryzyko, że dojdzie do kolizji pomiędzy pojazdem a osobą pieszą. Podobne oznakowanie jest przydatne w przypadku zatokowania oznakowania niezbędnego na cele ewakuacji. Należy również zauważyć, że oprócz oznakowania w postaci linii można zastosować i inne znaki, w tym naklejane na ścianach.